sazvučje

sazvučje
sázvūčje sr
DEFINICIJA
razg. knjiš., v. suzvučje
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. zvuk

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sázvūčje — sr razg. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}suzvučje{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • distònija — distònija1 ž glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, {{c=1}}usp. {{ref}}disonanca{{/ref}} ✧ {{001f}}lat. distònija2 ž pat. poremećaj normalnog tonusa u mišićima ili živcima [neurovegetativna ∼] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suzvučje — sùzvūčje sr DEFINICIJA slaganje, podudaranje zvukova, sklad zvukova; sazvučje ETIMOLOGIJA vidi suzvuk …   Hrvatski jezični portal

  • distonija — distònija1 ž DEFINICIJA glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, usp. disonanca ETIMOLOGIJA dis 2 + tonija …   Hrvatski jezični portal

  • ekvivokantan — ekvivòkantan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je jednakozvučan, koji ima isto sazvučje [ekvivokantna rima] 2. koji se može tumačiti na dva načina, koji ispod prividnog smisla krije drugi; dvosmislen, dvoznačan ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”