distonija

distonija
distònija1 ž
DEFINICIJA
glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, usp. disonanca
ETIMOLOGIJA
dis-2 + -tonija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • distonija — distònija2 ž DEFINICIJA pat. poremećaj normalnog tonusa u žilama, mišićima ili živcima [neurovegetativna distonija] ETIMOLOGIJA dis 1 + tonija …   Hrvatski jezični portal

  • distònija — distònija1 ž glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, {{c=1}}usp. {{ref}}disonanca{{/ref}} ✧ {{001f}}lat. distònija2 ž pat. poremećaj normalnog tonusa u mišićima ili živcima [neurovegetativna ∼] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • distoníja — e ž (ȋ) med. motnja mišičnega ali žilnega napona: iskati zdravniško pomoč zaradi distonije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tòrzijskī — tòrzijsk|ī prid. koji se odnosi na torziju [∼a distonija] ∆ {{001f}}∼a vaga tehn. vaga koja mjeri električne i magnetske sile te veoma male mase s pomoću torzije napete niti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • torzijski — tòrzījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na torziju [torzijska distonija]; torzioni ETIMOLOGIJA vidi torzija …   Hrvatski jezični portal

  • diston — dìstōn m <G distóna> DEFINICIJA distonacija, distoniranje, usp. distonirati ETIMOLOGIJA vidi distonija …   Hrvatski jezični portal

  • distonacija — distonácija ž DEFINICIJA glazb. odudaranje od pravog tona, odstupanje u pjevanju, nedostizanje tona ETIMOLOGIJA vidi distonija …   Hrvatski jezični portal

  • distoničar — distòničar m DEFINICIJA pat. onaj koji pati od distonije ETIMOLOGIJA vidi distonija …   Hrvatski jezični portal

  • distonirati — distonírati (Ø) dv. <prez. distònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. distònīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (ot)pjevati u krivom tonu, pogrešno (od)svirati; falširati 2. pren. odudariti/odudarati od čega, ob. na nezgodan ili …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”