softver

softver
sȍftvēr m
DEFINICIJA
inform. opći naziv za programe i njemu pripadne podatke namijenjene za rad na računalima [sistemski softver; aplikacijski softver; komunikacijski softver]; programska oprema, programska podrška, opr. hardver, sklopovlje
SINTAGMA
integrirani softver inform. softver koji u jednom paketu sadrži više korisničkih programa s različitim namjenama (obrada riječi, upravljanje bazama podataka, proračunska tablica i sl.);
sistemski softver inform. zbirka programa i podataka koja sačinjava i odnosi se na operativni sustav
ETIMOLOGIJA
engl. software

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • softver — tudi software a [sóftvêr] m (ọ̑ ȇ) elektr. zbirka računalniku pridruženih programov, ki omogočajo programiranje in delovanje računalnika, programska oprema: softver in hardver / operacijski softver …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • PC Chip — Editor in chief Jasmin Redžepagić Categories Computer magazine Frequency Monthly Company A1 Video d.o.o. Country …   Wikipedia

  • softveraš — softvèrāš m <G mn softverášā> DEFINICIJA žarg. onaj koji izrađuje softver ETIMOLOGIJA vidi softver …   Hrvatski jezični portal

  • softverski — sòftverskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na softver ili mu pripada [softverski stručnjak; softverska tvrtka] SINTAGMA softverska zaštita inform. zaštita od neovlaštenog kopiranja programa; softverski alati inform. programi, uslužni programi,… …   Hrvatski jezični portal

  • licencirani — licèncīranī prid. DEFINICIJA koji je odobren i ima licenciju; koji se smije legalno koristiti SINTAGMA licencirani softver inform. plaćeni i registrirani softver, usp. original (3c) ETIMOLOGIJA vidi licencija …   Hrvatski jezični portal

  • nacionalni — nȁcionālnī prid. DEFINICIJA koji pripada naciji, koji se odnosi na naciju SINTAGMA nacionalna knjižnica knjižnica u kojoj se prikupljaju i čuvaju primjerci svih važnih tiskovina objavljenih u nekoj državi; nacionalna pisma u paleografiji naziv za …   Hrvatski jezični portal

  • integriran — intègrīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je uključen, uvršten, spojen (u neku cjelinu, zajednicu) SINTAGMA integrirani krug inform., v. čip; integrirani modem, v. modem ; integrirani sklop inform. elektronički sklop koji se proizvodi kao… …   Hrvatski jezični portal

  • Slovak language — Infobox Language name=Slovak nativename= slovenčina, slovenský jazyk familycolor=Indo European states=Slovakia, United States, Canada, Czech Republic, Serbia, Hungary etc. region=Central Europe speakers=over 6 million rank=104 fam2=Slavic… …   Wikipedia

  • hȁrdvēr — m 1. {{001f}}inform. fizički dijelovi kompjuterskog sustava, uključujući sve vanjske uređaje (pisač, modem, miš, tastatura i sl.); sklopovska oprema, sklopovlje, opr. softver 2. {{001f}}poduzeće ili pogon za izradu gramofonskih ploča ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • informàtičkī — informàtičk|ī prid. koji se odnosi na informatiku ∆ {{001f}}∼a revolucija term. suvremena tehnološka revolucija kojom se širenjem informatizacije unapređuje materijalna osnova društvenoga života i razvoja uvođenjem, proizvodnim iskorištavanjem i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”