softverski

softverski
sòftverskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na softver ili mu pripada [softverski stručnjak; softverska tvrtka]
SINTAGMA
softverska zaštita inform. zaštita od neovlaštenog kopiranja programa;
softverski alati inform. programi, uslužni programi, biblioteke i ostala sredstva koja pridonose djelotvornijem razvoju i korištenju programa;
softverski paket inform. 1. proizvod u kojem se nalazi medij sa snimljenim programom, priručnikom za uporabu i ostalim materijalom koji se isporučuje u paketu 2. skup programa koji se međusobno dopunjuju; programski paket;
softversko piratstvo pravn. protuzakonito djelo neovlaštenog kopiranja programske opreme
ETIMOLOGIJA
vidi softver

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sòftverskī — sòftversk|ī prid. koji se odnosi na softver ili mu pripada [∼i stručnjak; ∼a tvrtka] ∆ {{001f}}∼a zaštita inform. zaštita od neovlaštenog kopiranja programa; ∼i alati inform. programi, uslužni programi, biblioteke i ostala sredstva koja pridonose …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plug-in — (izg. plȁg ȋn) m DEFINICIJA inform. 1. softverski dodatak za preglednik (engl. browser) vanjska aplikacija koja se poziva u trenutku kada preglednik naiđe na odgovarajući sadržaj (npr. za prikaz videa) 2. svaki dodatno instalirani program na… …   Hrvatski jezični portal

  • port — (izg. pȏrt) m DEFINICIJA inform. hardverski ili softverski ulazno izlazni međusklop za protok podataka [serijski port; paralelni port] ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • butati — bùtati dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA inform. žarg. 1. pokrenuti/pokretati računalo koje prvo pokreće hardverski (putem BIOS a), a potom softverski (programom command.com) dio inicijalizacije 2.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”