razgradnja

razgradnja
razgrádnja ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
razgrađivanje, stanje kad je što razgrađeno [došlo je do razgradnje], opr. izgradnja
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • razgrádnja — e ž (ā) glagolnik od razgraditi: razgradnja organskih snovi / razgradnja beljakovin, maščob …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razgrádnja — razgrádnj|a ž 〈G mn ā/ ī〉 razgrađivanje, stanje kad je što razgrađeno [došlo je do ∼e], opr. izgradnja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • saponifikacija — saponifikácija ž DEFINICIJA kem. 1. razgradnja masti i masnih ulja pomoću lužina pri čemu nastaju sapun i glicerol; osapunjivanje, opr. esterifikacija 2. razgradnja estera hidrolizom pomoću lužina ili kiselina iz čega nastaju alkohol i… …   Hrvatski jezični portal

  • demontáža — ž 1. {{001f}}rastavljanje, rasklapanje čega na sastavne dijelove 2. {{001f}}pren. razgradnja, nestajanje [∼ autoritarnog sustava] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àlkoholnī — àlkoholn|ī prid. koji sadrži alkohol kao bitno svojstvo po kojem se određuje [∼o piće, opr. bezalkoholno] ∆ {{001f}}∼o vrenje kem. razgradnja šećera na etanol i ugljikov dioksid uz posredovanje kvaščevih gljivica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lizosomi — lizosómi m mn <N lizòsōm, G lizosóma> DEFINICIJA biol. mjehurići obavijeni membranom u citoplazmi stanice, sadrže enzime za razgradnju ugljikohidrata, lipida, proteina i nukleinskih kiselina ETIMOLOGIJA grč. lýsis: razgradnja + som …   Hrvatski jezični portal

  • lizozim — lizòzīm m <G lizozíma> DEFINICIJA biol. baktericidna tvar u sekretu nosa, suzama, slini, djeluje razgrađujući staničnu stijenku bakterija ETIMOLOGIJA grč. lýsis: razgradnja + v. {{(en)zim>> …   Hrvatski jezični portal

  • lizimetar — lìzimetar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA meteor. uređaj kojim se mjeri ukupna transpiracija biljaka i isparavanje tla, odnosno sadržaj vode u tlu ETIMOLOGIJA grč. lýsis: razgradnja + metar …   Hrvatski jezični portal

  • lizini — lizíni m mn <N lìzīn, G lizína> DEFINICIJA biol. 1. antitijela u krvnom serumu, rastvaraju bakterije i na taj način neutraliziraju uzročnike bolesti 2. tvari u krvi koje (nakon transfuzije) rastvaraju crvena krvna tjelešca primaoca… …   Hrvatski jezični portal

  • liza — líza ž DEFINICIJA 1. pat. kemijsko ili mehaničko uništenje stanice zbog ozljede i prsnuća njezine membrane 2. med. postupno slabljenje simptoma neke akutne bolesti ETIMOLOGIJA grč. lýsis: razrješenje, razgradnja ≃ lýein: osloboditi, otpustiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”