sabrati

sabrati
sàbrati svrš. <prez. sabèrēm, pril. pr. -āvši, imp. sabèri, prid. trp. sȁbrān>
DEFINICIJA
1. (koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati
2. (što) a. pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. skupiti na jedno mjesto stvari, predmete, što od više osoba [sabrati staru odjeću u Caritas]
3. (se) a. sastati se, skupiti se s raznih strana na jedno mjesto, nakupiti se b. usredotočiti se na što c. savladati jake emocije, smiriti se, pribrati se [saberi se!, razg. (u dijaloškoj situaciji) razmisli malo o svojim postupcima]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. brati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sàbrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sabèrēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. sabèri (se), prid. trp. sȁbrān〉 1. {{001f}}(koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. {{001f}}skupiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìkupiti — (što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìkupljen〉 1. {{001f}}skupiti, sabrati na jedno mjesto ono što se kupi; pribrati [∼ dobrovoljne priloge] 2. {{001f}}u manjoj mjeri, donekle okupiti (se) na jedno mjesto [∼ ljude; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skȕpiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. skȕpljen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}sabrati na jedno mjesto, sazvati, sakupiti b. {{001f}}nanijeti više predmeta, količinu čega sipkoga itd. 2. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skupiti — skȕpiti (sàkupiti) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. skȕpljen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. sabrati na jedno mjesto; sazvati b. nanijeti više predmeta, količinu čega sipkoga itd. 2. a. sabrati nabavljajući pomalo; prikupiti,… …   Hrvatski jezični portal

  • prikupiti — prìkupiti (što, se) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìkupljen> DEFINICIJA 1. skupiti, sabrati na jedno mjesto ono što se kupi; pribrati [prikupiti dobrovoljne priloge] 2. u manjoj mjeri, donekle okupiti (se) na jedno mjesto… …   Hrvatski jezični portal

  • sabirati — sàbirati (što) nesvrš. <prez. sàbirēm, pril. sad. sàbirūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sabrati ETIMOLOGIJA vidi sabrati …   Hrvatski jezični portal

  • Diet (assembly) — In politics, a diet is a formal deliberative assembly. The term is mainly used historically for the Imperial Diet, the general assembly of the Imperial Estates of the Holy Roman Empire, and for the legislative bodies of certain countries.… …   Wikipedia

  • koncentrírati se — (∅, na što) dv. 〈prez. koncèntrīrām se, pril. sad. ajūći se, pril. pr. āvši se, gl. im. ānje〉 usredotočiti/usredotočivati se, usmjeriti se/usmjeravati se, sabrati/sabirati se, pribrati/pribirati se [∼ na učenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàkupiti — (čega, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàkupljen〉 1. {{001f}}(što, čega) a. {{001f}}kupeći sabrati b. {{001f}}pribaviti malo pomalo; nagomilati, steći (o materijalnim dobrima) 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}nagomilati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁmēt — ž 〈I ēti/ ēću〉 1. {{001f}}sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; razum, um, inteligencija 2. {{001f}}prirodna sposobnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”