skupiti

skupiti
skȕpiti (sàkupiti) svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. skȕpljen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. sabrati na jedno mjesto; sazvati b. nanijeti više predmeta, količinu čega sipkoga itd.
2. a. sabrati nabavljajući pomalo; prikupiti, uštedjeti b. primiti, uzeti što od koga u kakvoj količini [skupiti milodare]; pribrati
3. (se) a. sabrati se na jednom mjestu; sakupiti se b. gusto se zbiti u svojim česticama, postati manji u mjeri, ući u se [skupiti se po dužini/po širini] c. nakupiti se taloženjem [skupio se talog]
FRAZEOLOGIJA
skupiti sve niti znati o čemu sve što je potrebno, povezati sve činjenice
ETIMOLOGIJA
vidi skup

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • skúpiti — im dov. (ú ȗ) zastar. zbrati: skupiti vaščane; skupilo se je veliko ljudi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • skupiti — dobiti ipd. gl. izkupiti ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sàbrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sabèrēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. sabèri (se), prid. trp. sȁbrān〉 1. {{001f}}(koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. {{001f}}skupiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sabrati — sàbrati svrš. <prez. sabèrēm, pril. pr. āvši, imp. sabèri, prid. trp. sȁbrān> DEFINICIJA 1. (koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati 2. (što) a. pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. skupiti na jedno mjesto stvari, predmete, što… …   Hrvatski jezični portal

  • nagomìlati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁgomilān〉 1. {{001f}}skupiti (se) u velikoj količini na jednom mjestu 2. {{001f}}skupiti izrazito veliku količinu [∼ zalihe] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zbrȁti — (što, se) svrš. 〈prez. zbèrēm (se), pril. pr. zbrȃvši (se), prid. trp. zbrȃn〉 1. {{001f}}(što) sabrati, skupiti 2. {{001f}}(se) skupiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgȑčiti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zgȑčen〉 1. {{001f}}biti zahvaćen grčem, skupiti se čvrsto, grčevito, ukočeno, dobiti grimasu kao u grču; iskriviti se 2. {{001f}}jako se sagnuti; zguriti se, skupiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagomilati — nagomìlati (što, se) svrš. <prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁgomilān> DEFINICIJA 1. skupiti (se) u velikoj količini na jednom mjestu 2. skupiti izrazito veliku količinu [nagomilati zalihe] ETIMOLOGIJA na + v. gomila …   Hrvatski jezični portal

  • zbrati — zbrȁti (se) svrš. <prez. zbèrēm (se), pril. pr. zbrȃvši (se), prid. trp. zbrȃn> DEFINICIJA 1. (što) sabrati, skupiti 2. (se) skupiti se ETIMOLOGIJA s (sa ) + v. brati …   Hrvatski jezični portal

  • zgrčiti — zgȑčiti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zgȑčen> DEFINICIJA 1. biti zahvaćen grčem, skupiti se čvrsto, grčevito, ukočeno, dobiti grimasu kao u grču; iskriviti se 2. jako se sagnuti; zguriti se, skupiti se ETIMOLOGIJA s… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”