sastati

sastati
sàstati (se) svrš. <prez. sàstanēm, pril. pr. -āvši, imp. sàstani, prid. rad. sàstao>
DEFINICIJA
1. (koga) zast., v. namjeriti, naići; susresti
2. (se) doći na sastanak; susresti se
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. stati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sàstati — (koga, se) svrš. 〈prez. sàstanēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. sàstani (se), prid. rad. sàstao (se)〉 1. {{001f}}(koga) zast., {{c=1}}v. {{ref}}namjeriti se{{/ref}}, {{ref}}naići{{/ref}}, {{ref}}susresti{{/ref}} 2. {{001f}}(se) doći na sastanak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sastajati — sàstajati (se, koga) nesvrš. <prez. sàstajēm, pril. sad. sàstajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sastati ETIMOLOGIJA vidi sastati …   Hrvatski jezični portal

  • koincidírati — (s čim) dv. 〈prez. koincìdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koincìdīrān, gl. im. ānje〉 pasti/padati u isto vrijeme s čim, dogoditi/događati se istovremeno, sastati/sastajati se u istoj točki vremena; poklopiti se, podudarati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • náći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. nȃđēm (se), pril. pr. nàšāvši (se), imp. náđi (se), aor. náđoh (se), prid. rad. nȁšao (se), prid. trp. nȃđen〉 1. {{001f}}(što, koga) tražeći (proučavajući, iskustvom, osjećajem, intelektom) ili slučajno doći u posjed …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȅsti — (koga, se) svrš. 〈prez. srȅtnēm (se), pril. pr. srêvši (se), prid. rad. srȅo/srȅla (se) ž〉 1. {{001f}}(koga) naići na koga neočekivano; susresti koga 2. {{001f}}(se s kim) sastati se s kim, naići na koga ⃞ {{001f}}∼ se s pameću pren. opametiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȅći se — (∅) svrš. sastati se u obliku okolnosti, naći se kao zajednički uzrok ili mogućnost za vršenje radnje ili za neko stanje [stekle su se okolnosti; stekli su se uvjeti]; stvoriti se, nagomilati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàbrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sabèrēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. sabèri (se), prid. trp. sȁbrān〉 1. {{001f}}(koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. {{001f}}skupiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàstajati — (se, koga) nesvrš. 〈prez. sàstajēm (se), pril. sad. sàstajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sastati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàstaviti — sàstavi|ti (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sàstavljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. {{001f}}načiniti što od različitih dijelova, opr. rastaviti c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùsresti — (koga, se s kim/čim) svrš. 〈prez. sùsretnēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. sùsreo (se)〉 1. {{001f}}(koga) naići na koga ili što; sresti 2. {{001f}}(se s kim) sastati se, naći se 3. {{001f}}(se s čim) upoznati se [prvi put sam se susreo s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”