sastajati

sastajati
sàstajati (se, koga) nesvrš. <prez. sàstajēm, pril. sad. sàstajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi sastati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sàstajati — (se, koga) nesvrš. 〈prez. sàstajēm (se), pril. sad. sàstajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sastati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koincidírati — (s čim) dv. 〈prez. koincìdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koincìdīrān, gl. im. ānje〉 pasti/padati u isto vrijeme s čim, dogoditi/događati se istovremeno, sastati/sastajati se u istoj točki vremena; poklopiti se, podudarati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koincidirati — koincidírati (s čim) dv. <prez. koincìdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koincìdīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA pasti/padati u isto vrijeme s čim, dogoditi/događati se istovremeno, sastati/sastajati se u istoj točki vremena …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”