sastaviti

sastaviti
sàstaviti svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. sàstavljen>
DEFINICIJA
1. (što) a. povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. načiniti što od različitih dijelova, opr. rastaviti c. sjediniti više elemenata, čimbenika i sl. u jedinstvene cjeline [sastaviti ponudu]
2. a. napisati sastav (4) b. napisati kakav tekst [sastaviti pismo]
3. (se) pejor. sastati se, povezati se u radu, akciji [tko ih je sastavio]
4. (koga) organizirati, ujediniti više ljudi [sastaviti reprezentaciju]
FRAZEOLOGIJA
proklet bio tko ih sastavio;
tko ih je (samo) sastavio to društvo, organizacija, radni tim itd. ništa ne vrijede, loše su se organizirali, oni ne mogu zajedno
ONOMASTIKA
top. hidronimi: Sástavak (mjesto gdje se Una sastaje s Krkom i zaselak kod Slunja), Sástāvci (kod Slunja, gdje se sastaju Slunjčica i Korana; više zemljišta kod Gospića u Lici)
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. stav, staviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sàstaviti — sàstavi|ti (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sàstavljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. {{001f}}načiniti što od različitih dijelova, opr. rastaviti c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sròčiti — (što) svrš. 〈prez. srȍčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȍčen〉 1. {{001f}}sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl. 2. {{001f}}pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva ∼; ∼ rečenicu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trúba — trúb|a ž 1. {{001f}}limeni puhaći instrument sa savijenom cijevi i piskom, prisutan u simfonijskim, opernim, vojnim orkestrima, različitim plesnim sastavima; u jazz sastavima jedan od najvažnijih melodijskih instrumenata; trublja 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sročiti — sròčiti (što) svrš. <prez. srȍčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȍčen> DEFINICIJA 1. sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl. 2. pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva sročiti; sročiti rečenicu] ETIMOLOGIJA vidi srok …   Hrvatski jezični portal

  • sastavljati — sàstavljati (što, koga, se) nesvrš. <prez. sàstavljām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sastaviti ETIMOLOGIJA vidi sastaviti …   Hrvatski jezični portal

  • truba — trúba ž DEFINICIJA 1. limeni puhaći instrument sa savijenom cijevi i piskom, prisutan u simfonijskim, opernim, vojnim orkestrima, različitim plesnim sastavima; u jazz sastavima jedan od najvažnijih melodijskih instrumenata; trublja 2. naprava na… …   Hrvatski jezični portal

  • ekipírati — (koga, što) dv. 〈prez. ekìpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekìpīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}sastaviti/sastavljati ekipu 2. {{001f}}opremiti/opremati za put …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fuzionírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. fuziònīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 obaviti/obavljati, provesti/provoditi fuziju (1); ujediniti, sjediniti, sastaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispísati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ìspīšēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ìspīsān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}provesti od početka do kraja radnju nizanja slova rukom ili strojem iz koje slijedi tekst b. {{001f}}iron. napisati tekst bez veće… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”