sročiti

sročiti
sròčiti (što) svrš. <prez. srȍčīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. srȍčen>
DEFINICIJA
1. sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl.
2. pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva sročiti; sročiti rečenicu]
ETIMOLOGIJA
vidi srok

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sròčiti — (što) svrš. 〈prez. srȍčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȍčen〉 1. {{001f}}sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl. 2. {{001f}}pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva ∼; ∼ rečenicu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispísati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ìspīšēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ìspīsān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}provesti od početka do kraja radnju nizanja slova rukom ili strojem iz koje slijedi tekst b. {{001f}}iron. napisati tekst bez veće… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispisati — ispísati (se) svrš. <prez. ìspīšēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ìspīsān> DEFINICIJA 1. (što) a. provesti od početka do kraja radnju nizanja slova rukom ili strojem iz koje slijedi tekst b. iron. napisati tekst bez veće smislene,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”