puckati

puckati
pȕckati (Ø) nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
lagano pucati (1) lagano se raspucavati
ETIMOLOGIJA
vidi puknuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pućkati — pȕćkati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) potezati i ispuštati dimove iz lule i ispuštati pri tome kratke zvukove [pućkati lulu] 2. proizvoditi zvukove usnama dišući u spavanju 3. oglašavati se kao… …   Hrvatski jezični portal

  • làptati — (∅) nesvrš. 〈prez. lȁpćēm, pril. sad. lȁpćūći, imp. lȁpći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}piti vodu zamasima jezika i uz prepoznatljiv zvuk (o psu i načinu kako pije); lapsati, lokati 2. {{001f}}pućkati usnama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pućpuríkati — (∅) nesvrš. 〈prez. pućpùrīčēm, pril. sad. íčūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}pućkati (3){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȕcnuti — (∅) svrš. 〈prez. pȕcnēm, pril. pr. ūvši, imp. pȕcni, prid. rad. pȕcnuo〉, {{c=1}}v. {{ref}}puckati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùćpurati — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 oglašavati se kao pura (konvencija pisanja »puć«); pućkati [»Vani je mrtvo – cvrkuće ptica, pućpure tuke – i moja zapela žica« J. Polić Kamov] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pucnuti — pȕcnuti (Ø) svrš. <prez. pȕcnēm, pril. pr. ūvši, imp. pȕcni, prid. rad. pȕcnuo> DEFINICIJA v. puckati ETIMOLOGIJA vidi puknuti …   Hrvatski jezični portal

  • pućpurikati — pućpuríkati (Ø) nesvrš. <prez. pućpùrīčēm, pril. sad. íčūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. pućkati (3) ETIMOLOGIJA vidi puć puć …   Hrvatski jezični portal

  • pućnuti — pȕćnuti (čime) svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. pȕćnuo> DEFINICIJA jednokratno proizvesti zvuk koji nastaje naglim odmicanjem jezika od nepca (pri spominjanju slasna jela i sl.); coknuti ETIMOLOGIJA vidi pućkati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”