šuštati

šuštati
šùštati (Ø) nesvrš. <prez. -tīm, pril. sad. -tēći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
proizvoditi šum, kretati se šumno, šumiti (lišće na vjetru, suho lišće, papir pri rukovanju itd.)
FRAZEOLOGIJA
šušteći novac, šušteća banknota koji vrijedi, koji ima očitu vrijednost
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka, ob. za onoga koji šuška pri govoru): Šȗšanj (Koprivnica, Zagreb, Primorje), Šȗšenj (Bjelovar, Đurđevac), Šȕškalo (Zagreb, Dugo Selo), Šȕškavac (Vinkovci, Vukovar), Šúško (Split, Šibenik, Zadar, Dubrovnik), Šúškov (Split, Šibenik), Šúšković (340, Zagreb, Sesvete, Vinkovci)
ETIMOLOGIJA
onom.

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sùstati — (∅) svrš. 〈prez. sùstanēm, pril. pr. āvši, prid. rad. sústao〉 stati (u hodu, u radu) od umora; posustati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šùštati — (∅) nesvrš. 〈prez. tīm, pril. sad. tēći, gl. im. ānje〉 proizvoditi šum, kretati se šumno, šumiti (lišće na vjetru, suho lišće, papir pri rukovanju itd.) [»Tiho, o tiho govori mi jesen:/Šuštanjem lišća i šapatom kiše.« D. Cesarić] ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustati — sùstati (Ø) svrš. <prez. sùstanēm, pril. pr. āvši, prid. rad. sústao> DEFINICIJA stati (u hodu, u radu) od umora; posustati ETIMOLOGIJA su + v. stati …   Hrvatski jezični portal

  • sustajati — sùstajati (Ø) nesvrš. <prez. jēm, pril. sad. jūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sustati ETIMOLOGIJA vidi sustati …   Hrvatski jezični portal

  • šušnuti — šȕšnuti (Ø) svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. šȕšnuo> DEFINICIJA v. šuškati, šuštati ETIMOLOGIJA vidi šuštati …   Hrvatski jezični portal

  • posustati — posùstati (Ø) svrš. <prez. anēm, pril. pr. āvši, imp. posùstani, prid. rad. posùstao> DEFINICIJA na tren, kratko sustati ETIMOLOGIJA po + v. sustati …   Hrvatski jezični portal

  • zašuškati — zàšuškati (Ø) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. zàšuškao> DEFINICIJA početi šuškati ETIMOLOGIJA za + v. šuštati, šuštati …   Hrvatski jezični portal

  • sustatyti — tr. Rtr, Š, KŽ; LL269, L 1. N, K padaryti, kad stovėtų, stačiai, vertikaliai sudėti, pakelti, kad būtų stati: Sustãtėm stulpus, įdėjom kryžiavonę Vvr. Gubas, rikes sustatyk į statą, į eilią J. Sustãtėm miežius čiupkelėm Mlt. Vakare, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kròlati — (∅) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. kròlao〉 reg. ekspr. malaksati, sustati od slabosti, onemoćati ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • onomatopéja — ž lingv. 1. {{001f}}stvaranje riječi (ili imena) kojega glasovni oblik podsjeća na stvar ili zvuk koji imenuje 2. {{001f}}tako nastala riječ ili ime [šuštati, šušanj, vau vau, mijau itd.] ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”