etnomuzikolog

etnomuzikolog
etnomuzikòlog m <N mn -ozi>
DEFINICIJA
onaj koji se bavi etnomuzikologijom
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • melograf — melògraf m <N mn i> DEFINICIJA 1. sakupljač i zapisivač narodnog melosa; etnomuzikolog 2. mehanički uređaj koji posebnim znakovima registrira glazbu na glasoviru ETIMOLOGIJA vidi melografija …   Hrvatski jezični portal

  • Bartok — Bartók (izg. bártok), Béla (1881 1945) DEFINICIJA mađarski skladatelj, pijanist i etnomuzikolog; djela prožeta elementima mađarske narodne glazbe; zastupnik radikalne Moderne (balet Čudesni mandarin, opera Dvorac Modrobradog, glasovirski… …   Hrvatski jezični portal

  • Bašić — Bàšić, Elly (1908 1998) DEFINICIJA hrv. pijanistica, glazbeni pedagog i etnomuzikolog; osnovala i vodila školu »Beethoven« u Zagrebu (1929 1945); utemeljila hrv. funkcionalnu glazbenu pedagogiju (danas Više glazbeno učilište »Elly Bašić«) …   Hrvatski jezični portal

  • Kuhač — Kùhač, Franjo (1834 1911) DEFINICIJA hrv. etnomuzikolog, glazbeni povjesničar i utemeljitelj hrv. glazbene folkloristike …   Hrvatski jezični portal

  • Brajša-Rašan — Brájša Ràšan, Matko (1859 1934) DEFINICIJA hrv. etnomuzikolog i skladatelj; zapisivao istarske narodne napjeve, skladao crkvene skladbe, budnice, himne; osnivač pjevačkih zborova u Istri …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”