fatalan

fatalan
fȁtālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji donosi smrt [fatalna ozljeda]; koban, smrtonosan
2. koji donosi nesreću, katastrofu, uništenje [fatalan predznak]; razoran
3. koji utječe na čiju sudbinu [fatalan događaj]; sudbonosan
SINTAGMA
fatalna pogreška 1. nepopravljiva pogreška 2. inform. pogreška koja uzrokuje pad kompjuterskog sustava ili programa, nakon koje nema nade za oporavak;
fatalna žena tip žene koji izaziva sudbinske događaje u životu muškarca
ETIMOLOGIJA
vidi fatum

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • fàtālno — pril. na fatalan način; sudbonosno, kobno, pogubno [bilo je ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kôban — prid. 〈odr. bnī〉 koji ima teške i sudbonosne posljedice (u presudnom smislu); fatalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koban — kȏban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji ima teške i sudbonosne posljedice (u presudnom smislu); fatalan ETIMOLOGIJA vidi kob …   Hrvatski jezični portal

  • fatalno — fàtālno pril. DEFINICIJA na fatalan način [bilo je fatalno]; kobno, pogubno, sudbonosno ETIMOLOGIJA vidi fatum …   Hrvatski jezični portal

  • fatalnost — fatálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je fatalan ili svojstvo onoga što je fatalno; sudbonosnost, kobnost; fatalitet ETIMOLOGIJA vidi fatum …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”