fenolftalein

fenolftalein
fenolftalèīn m <G fenolftaleína>
DEFINICIJA
farm. kem. C20H14O4, bijeli prah, u medicini se koristi kao sredstvo za čišćenje, a u kemiji kao indikator količine neke tvari u otopini

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ftaleini — ftaleíni m mn <N ftalèīn> DEFINICIJA kem. grupa trifenilmetanskih boja, dobivaju se kondenzacijom ftalanhidrida s fenolima (fenolftalein, fluorescein, eozin) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”