Filistejci

Filistejci
Filistéjci
DEFINICIJA
pov. etn. bibl. antički nesemitski narod, koji se nakon protjerivanja s egejskih prostora (o.1200. pr. Kr.) nastanio u zemlji Kanaanu, koja je kasnije, prema F., dobila ime Palestina, kako je Arapi do danas nazivaju; u doba Saula i Davida (o.1000. pr. Kr.) Izraelci pobijedili F. (legenda o Davidu i Golijatu) i zavladali zemljom koju danas zovu Izrael; Filistri
ETIMOLOGIJA
hebr. pëlišttīm, usp. Palestina

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Filistéjci — m mn 〈N Filistéjac〉 pov. etn. bibl. antički nesemitski narod, koji se nakon protjerivanja s egejskih prostora (o.1200. pr. Kr.) nastanio u zemlji Kanaanu; Filistri ✧ {{001f}}hebr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Filistri — Fìlistri m mn DEFINICIJA v. Filistejci ETIMOLOGIJA vidi Filistejci …   Hrvatski jezični portal

  • Fìlistri — m mn, {{c=1}}v. {{ref}}Filistejci{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Samson — Sàmsōn m <G Samsóna> DEFINICIJA 1. v. 2. bibl. izraelski sudac slavan po velikoj snazi kojoj je, prema legendi, izvorište bilo u kosi; zavodi ga Filistejka Dalila, odreže mu kosu i Filistejci ga oslijepe; ipak ih je uspio kazniti srušivši… …   Hrvatski jezični portal

  • filistejski — filìstejskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Filistejce ETIMOLOGIJA vidi Filistejci …   Hrvatski jezični portal

  • filistar — fìlistar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA samozadovoljan čovjek ograničenih pogleda, zatvorena duha prema učenosti, umjetnosti i novostima; licemjer, malograđanin ETIMOLOGIJA njem. Philister ← hebr., v. Filistejci …   Hrvatski jezični portal

  • filistéjec — jca m (ẹ̑) knjiž. filister: bil je stvaren, v življenju uspevajoč filistejec; zmerja jih s filistejci …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”