franjevac

franjevac
fránjevac m <G -ēvca, N mn -ēvci>
DEFINICIJA
pripadnik reda Sv. Franje Asiškog; bačukin, franciskan, fratar, mali brat
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • fránjevac — m (fránjēvka ž) 〈G ēvca, N mn ēvci〉 pripadnik reda Sv. Franje Asiškog; fratar, franciskan, mali brat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kordeljer — kordèljēr m <G kordeljéra> DEFINICIJA 1. rel. pripadnik franjevačkog reda koji nosi uzicu s tri čvora; svaki franjevac (u Francuskoj) 2. pov. pripadnik kordeljerskog kluba, jedne od radikalnih grupa u doba Francuske revolucije (1790 1794)… …   Hrvatski jezični portal

  • Bernardin — Bernàrdīn <G Bernardína> DEFINICIJA 1. Sienski, Sv. (pravo ime Bernardino degli Albizzeschi) (1380 1444), talijanski franjevac, teološko asketski pisac i putujući propovjednik; utemeljitelj nekoliko samostana i pokretač reforme franjevačkog …   Hrvatski jezični portal

  • Батинич — Михаил Вячеслав монах ордена францисканцев, историк церкви в Боснии. Родился в 1846 году, окончив гимназию, отправился в Реджио для изучения богословия. После изгнания монахов из Италии Б. переехал в Диаково, где в 1869 г. поступил в монастырь и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • fránjevački — pril. kao franjevac, na način franjevaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frȃtar — frȃtar1 m 〈G tra, N mn tri, G fratárā〉 razg. redovnik nekog katoličkog reda, ob. franjevac ✧ {{001f}}tal. frȃtar2 m zool. srebrnkasta riba koštunjača s okomitom crnom prugom za vratom (Diplodus vulgaris) iz porodice špara (Sparidae) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕjāk — m 〈V āče, N mn āci〉 1. {{001f}}majčin brat 2. {{001f}}reg. hip. fratar, franjevac (u Bosni) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Sokol — Sȍkol, Bernardin (1888 1945) DEFINICIJA hrv. franjevac, skladatelj crkvene glazbe (mise, crkvene pjesme, himne, psalmi) …   Hrvatski jezični portal

  • Šagi-Bunić — Šȃgi Búnić, Tomislav (1923 1999) DEFINICIJA hrv. teološki pisac, prevoditelj i publicist; franjevac, kapucin; profesor i više puta dekan KBF a u Zagrebu, stručni teološki suradnik kardinala Šepera na 2. Vatikanskom koncilu 1962 1965 …   Hrvatski jezični portal

  • Stulli — (izg. stȕli) DEFINICIJA 1. Bernard (1915 1985), hrv. arhivist i povjesničar (Ustanak mornara u Boki Kotorskoj, Židovi u Dubrovniku) 2. (Stulić), Joakim (1729 1817), hrvatski leksikograf, franjevac (enciklopedijski rječnik u 3 dijela Rječosložje… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”