fonetski

fonetski
fònetskī prid.
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na fonetiku; fonetički
2. koji se odnosi na glasove jezika onakve kako se zaista izgovaraju (npr. glas e može se izgovoriti otvoreno, srednje i zatvoreno)
SINTAGMA
fonetske tablice pom. tablice s uputama o sricanju slova i brojeva međunarodnog signalnog kodeksa;
fonetski pravopis lingv. pravila pisanja normirana prema izgovoru pojedinih glasova, opr. morfonološki (etimološki, tvorbeni, korijenski) pravopis, v. morfonološki , etimološki , tvorben , korijenski ;
fonetski zakon pravilnost i dosljednost neke glasovne promjene u razvoju određenog jezika
ETIMOLOGIJA
vidi fonetika

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • fonetski — fònetski pril. DEFINICIJA prema fonetskim pravilima, na fonetski način [pisati fonetski] ETIMOLOGIJA vidi fonetika …   Hrvatski jezični portal

  • fònetski — pril. prema fonetskim pravilima, na fonetski način [pisati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fònetskī — fònetsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na fonetiku; fonetički 2. {{001f}}koji se odnosi na glasove jezika onakve kako se zaista izgovaraju (npr. glas »e« može se izgovoriti otvoreno, srednje i zatvoreno) ∆ {{001f}}∼e tablice pom. tablice s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pravopis — prȁvopīs m DEFINICIJA skup pravila za ispravno bilježenje riječi nekog jezika korištenjem odgovarajućeg sustava znakova; ortografija SINTAGMA korijenski pravopis način pisanja koji ne bilježi glasovne promjene unutar riječi [poDhodnik: pothodnik; …   Hrvatski jezični portal

  • tvorben — tvòrben prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se odnosi na tvorbu SINTAGMA tvorbena porodica lingv. skup riječi koje imaju zajednički slijed glasova i značenjsku vezu (npr. »pisati«, »pisač«, »rukopis«, »pisarnica«); tvorbena riječ lingv. riječ… …   Hrvatski jezični portal

  • afrikáta — ž gram. fonetski složen konsonant, sliveni suglasnik; nastaje tako da se sastavni elementi artikuliraju kao cjelina na istom mjestu, npr. dž ← d {{upper}}+ {{/upper}}ž, c ← t + s; slivenik ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fonètičkī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}fònetskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • orgàničkī — prid. 1. {{001f}}zast., {{c=1}}v. {{ref}}organski{{/ref}} 2. {{001f}}lingv. zast. etimološki, korijenski, morfo(no)loški (pravopis), opr. fonetski, fonološki …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȁvopīs — m skup pravila za ispravno bilježenje riječi nekog jezika korištenjem odgovarajućeg sustava znakova; ortografija ∆ {{001f}}korijenski ∼ način pisanja koji ne bilježi glasovne promjene unutar riječi [poDhodnik: pothodnik; srDce: srce;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvòrben — prid. 〈odr. ī〉 koji se odnosi na tvorbu ∆ {{001f}}∼a porodica lingv. skup riječi koje imaju zajednički slijed glasova i značenjsku vezu (npr. »pisati«, »pisač«, »rukopis«, »pisarnica«); ∼a riječ lingv. riječ čiji označenik i označitelj možemo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”