gencijana

gencijana
gencijána ž
DEFINICIJA
bot. rod zeleni (Gentiana) iz porodice sirištara (Gentianaceae), podzemni plodovi žute gencijane (lincura G. lutea) sadrže gorke tvari koje se koriste u medicini; encijan, gorčica, srčanik
ETIMOLOGIJA
lat. gentiana, navodno prema ilirskom kralju Genciju

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • gencijána — ž bot. rod zeleni (Gentiana) iz porodice sirištara (Gentianaceae), podzemni plodovi žute gencijane (lincura G. lutea) sadrže gorke tvari koje se koriste u medicini; encijan, gorčica, srčani …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lìncura — ž bot. ‘uta gencijana, {{c=1}}usp. {{ref}}gencijana{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lincura — lìncura ž DEFINICIJA bot. žuta gencijana, v. gencijana …   Hrvatski jezični portal

  • gòrčica — ž bot. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}gencijana{{/ref}} 2. {{001f}}sjemenka vrsta Sinapis alba i Brassica nigra, upotrebljava se za izradu senfa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sirìštara — ž bot. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}gencijana{{/ref}} 2. {{001f}}〈mn〉 porodica dvosupnica (Gentianaceae), jednogodišnje ili trajne zeleni s nasuprotnim listovima i dvospolnim cvjetovima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srčànīk — srčànīk1 m 〈G srčaníka, N mn srčaníci〉 konstr., {{c=1}}v. {{ref}}pejsmejker{{/ref}} srčànīk2 m 〈G srčaníka, N mn srčaníci〉 bot., {{c=1}}v. {{ref}}gencijana{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • èncijan — m bot., {{c=1}}v. {{ref}}gencijana{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sirištara — sirìštara ž DEFINICIJA bot. 1. v. gencijana 2. (mn) porodica dvosupnica (Gentianaceae), jednogodišnje ili trajne zeleni s nasuprotnim listovima i dvospolnim cvjetovima …   Hrvatski jezični portal

  • srčanik — srčànīk2 m <G srčaníka, N mn srčaníci> DEFINICIJA bot., v. gencijana ETIMOLOGIJA v. srce …   Hrvatski jezični portal

  • gentamicin — gentamìcīn m <G gentamicína> DEFINICIJA farm. antibiotik širokog spektra, dobiva se iz aktinomicetne bakterije Micromonospora purpurea; primjenjuje se parenteralno u slučajevima gama negativnih infekcija ETIMOLOGIJA engl. gentian violet:… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”