generalan

generalan
gȅnerālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji se odnosi, koji pripada ili koji uključuje svakog člana skupine, skupa, klase; općenit, opći, sveopći
2. koji nije posebno ograničen ili specificiran [generalna ocjena]
3. u složenim izrazima vezanim uz podređene položaje: a. u međunarodnim odnosima [generalni tajnik Ujedinjenih naroda] b. u velikim proizvodnim i sličnim sustavima [generalni direktor]; glavni, vrhovni
SINTAGMA
generalna pauza glazb. u djelima za veće sastave (ob. za orkestar) dulja sveopća pauza, koja vrijedi za sve instrumente;
generalna skupština skupština koja okuplja sve članove, ob. u Ujedinjenim narodima; opća skupština;
generalni sekretar glavni tajnik, v. glavni ;
generalni štrajk opći štrajk
ETIMOLOGIJA
lat. generalis: prirođen, opći ≃ genus: rod

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • generalno — gȅnerālno pril. DEFINICIJA na generalan način, u općim crtama; općenito ETIMOLOGIJA vidi generalan …   Hrvatski jezični portal

  • gȅneralno — pril. na generalan način; u općim crtama, općenito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍpćī — ȍpć|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je potpuno ili gotovo potpuno univerzalan, koji se odnosi na sve; skupni, zajednički, generalan [∼e obrazovanje] b. {{001f}}koji nije ograničen ili specijaliziran [∼e znanje] c. {{001f}}koji se odnosi na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opći — ȍpćī prid. DEFINICIJA 1. a. koji je potpuno ili gotovo potpuno univerzalan, koji se odnosi na sve [opće obrazovanje]; skupni, zajednički, generalan b. koji nije ograničen ili specijaliziran [opće znanje] c. koji se odnosi na pojavu u cjelini… …   Hrvatski jezični portal

  • općeljudski — općeljùdskī prid. DEFINICIJA koji sadržava opće, glavne crte čega zajedničke svim ljudima; generalan ETIMOLOGIJA opće + v. čovjek, ljudi …   Hrvatski jezični portal

  • general — genèrāl m <G generála> DEFINICIJA 1. vojn. najviši časnički čin kopnenih i zračnih snaga ili policije neke države 2. poglavar nekih redova i kongregacija u Katoličkoj crkvi (isusovaca, dominikanaca, franjevaca) SINTAGMA general bojnik vojn …   Hrvatski jezični portal

  • generalije — generàlije ž mn DEFINICIJA 1. opći osobni podaci (ime, mjesto, datum rođenja i sl.), usp. personalije 2. okolnosti i pitanja opće naravi ETIMOLOGIJA njem. Generalien, v. generalan …   Hrvatski jezični portal

  • generalizacija — generalizácija ž DEFINICIJA 1. a. podvrgavanje pojedinačnog općenitom; poopćenje, uopćavanje, uopćenost, uopćenje b. olako, neprimjereno zaključivanje iz pojedinačnih slučajeva [prebrza generalizacija] 2. stvaranje više općenitih zaključaka 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • generalizirati — generalizírati (što) dv. <prez. generalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. izvesti/izvoditi opći zaključak (a ne poseban), izvesti/izvoditi generalizaciju; uopćavati 2. misliti ili govoriti općenito (a ne… …   Hrvatski jezični portal

  • en general — en général [b] (I)[/b] (izg. ȁn ženerȃl) prid. <indekl.> DEFINICIJA općenit, generalan, opći ETIMOLOGIJA fr …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”