drembljati

drembljati
drȅmbljati (Ø, što) nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ekspr. nešto mekano ili podložno gnječenju tiskanjem pretvoriti u bezličnu masu bez posebne brige i temeljitosti; gnjaviti, muljati, tiještiti
ETIMOLOGIJA
ekspr.

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”