donatizam

donatizam
donatìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
pov. kršć. sjevernoafrički pokret u 4. st., naučavao je da se krštenje i sakrament mogu izgubiti, odnosno da se temelje na osobnoj svetosti i integritetu onih koji su ih dijelili, država ga je progonila, a crkva osuđivala, nestaje u 7. st.
ETIMOLOGIJA
prema biskupu Kartage, Donatu, vođi sekte

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • donatist — donàtist m DEFINICIJA kršć. pripadnik donatističke sekte, pristaša donatizma ETIMOLOGIJA vidi donatizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”