akcelerator

akcelerator
akcelèrātor m
DEFINICIJA
pospješitelj brzine nekog procesa; ubrzivač
SINTAGMA
akcelerator čestica tehn. uređaj u kojem se nabijene čestice ili ioni ubrzavaju do visokih energija pomoću električnog polja (magnetsko polje se koristi za održavanje čestica na željenoj putanji); čestice se mogu gibati pravocrtno, spiralno, ili kružno, usp. ciklotron, sinkrotron, betatron;
3D akcelerator inform. vrsta procesora koji se nalazi na grafičkoj kartici i koji obrađuje i ubrzava iscrtavanje 3D grafike (trodimenzionalne grafike)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • akcelerator — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. akceleratororze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pedał gazu zwiększający dopływ mieszanki spalinowej do silnika i w konsekwencji powodujący przyspieszenie jazdy {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akcelerator — m IV, D. a, Ms. akceleratororze; lm M. y 1. fiz. «urządzenie do nadawania cząstkom naładowanym wielkich energii» Akcelerator cykliczny. Akcelerator jonów. Akcelerator elektronów. 2. techn. «urządzenie do przyśpieszenia i zwalniania ruchu silnika… …   Słownik języka polskiego

  • akcelerátor — ja m (ȃ) 1. avt. vzvod za uravnavanje plinske zmesi za motor, pospeševalnik: pritisniti na akcelerator 2. fiz. naprava za povečevanje hitrosti elektronov, protonov; pospeševalnik: graditi, priključiti akcelerator …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cı̏klotrōn — m tehn. fiz. kružni akcelerator u kojem se nabijene čestice pomoću električnog i magnetskog polja ubrzavaju po spiralnoj putanji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ubr̀zāč — m (ubrzàčica ž) 〈G ubrzáča〉 onaj koji povećava brzinu čemu, ono što ubrzava (što); akcelerator, ubrzivač …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • betatron — m IV, D. u, Ms. betatronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator stosowany jako źródło strumieni elektronów wykorzystywanych do badań w dziedzinie fizyki jądra atomowego» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • cyklotron — m IV, D. u, Ms. cyklotronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator jonów nadający im ruch kołowy za pomocą stałego pola magnetycznego i przyśpieszający je za pomocą pola elektrycznego; urządzenie wykorzystywane do wywoływania reakcji jądrowych i… …   Słownik języka polskiego

  • kosmotron — m IV, D. u, Ms. kosmotronnie; lm M. y fiz. «cykliczny akcelerator cząstek naładowanych, służący do przyspieszania protonów; synchrotron protonowy, bewatron» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • przyspiesznik — m III, D. a, N. przyspiesznikkiem; lm M. i 1. «urządzenie w postaci nożnej dźwigni, umieszczonej w samochodzie przed siedzeniem kierowcy; służy do przyspieszania lub zwalniania ruchu pojazdu, działając na urządzenia regulujące dopływ paliwa do… …   Słownik języka polskiego

  • synchrotron — m IV, D. u, Ms. synchrotronnie; lm M. y fiz. «akcelerator cząstek naładowanych, służący do przyspieszania elektronów lub jonów ciężkich, np. protonów, deuteronów» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”