cik-cak

cik-cak
cȉk-cȁk [b] (II)[/b] prid.
DEFINICIJA
koji je izlomljen kao crta ili koji je oštrih zavoja [cik-cak bod (u šivanju); cik-cak minska linija, vojn.; cik-cak manevar, vojn.]
ETIMOLOGIJA
vidi cik-cak [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cik-cak — cȉk cȁk [b] (III)[/b] pril. DEFINICIJA u obliku izlomljene crte ili vrlo krivudave crte oštrih zavoja (za kretanje, razvijanje pojmova itd.) [ići cik cak; hodati cik cak] ETIMOLOGIJA vidi cik cak [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • cik-cak — cȉk cȁk [b] (I)[/b] m DEFINICIJA izlomljena crta oštrih zavoja ETIMOLOGIJA njem. zickzack: vijugasto, zavojito …   Hrvatski jezični portal

  • cak — cȁk uzv. DEFINICIJA riječ što dočarava zvuk koji se može čuti kada naprsne staklo [i cak, žarg. (u šali) a. trenutak smrti b. lom, čas kad je što puklo (ob. staklo)]; cik ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • cik — cìk interj., cyk Vlk 1. viščiukų, paukščiukų ar vabaliukų balsui nusakyti: Maži viščiukai ciksi cik cik Nmn. Paukštelė po langu cìk cìk cìk Dv. Žiogeliai be paliovos cik cik cik rš. 2. žr. cika: Cìk cìk, cìk, cikučiai, leskit! Trgn. 3. tik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cik — cȉk1 uzv. <indekl.> DEFINICIJA 1. riječ koja dočarava zvuk laganog udara jednog staklenog predmeta o drugi 2. v. cak ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • šȁv — m 〈N mn šàvovi〉 1. {{001f}}(+ potenc.) a. {{001f}}spoj dvaju sašivenih komada tkanine; rub b. {{001f}}cik cak crta po kojoj srastaju kosti lubanje c. {{001f}}crta po kojoj su zavarivanjem ili zakivanjem spojeni komadi metala 2. {{001f}}med.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šav — šȁv m <N mn šàvovi> DEFINICIJA 1. [i] (+ potenc.)[/i] a. spoj dvaju sašivenih komada tkanine; rub b. cik cak crta po kojoj srastaju kosti lubanje c. crta po kojoj su zavarivanjem ili zakivanjem spojeni komadi metala 2. med. spajanje… …   Hrvatski jezični portal

  • verevija — verèvija ž DEFINICIJA reg. 1. vrsta veza na platnu 2. vrsta tkanja s cik cak linijama ETIMOLOGIJA tur. verevi: ono što je koso, poprijeko, što se ukrštava …   Hrvatski jezični portal

  • McDonald's — Type …   Wikipedia

  • Airline codes-C — Airline codes/Page top | SRJ C Air Jet Airlines SYRJET Syrian Arab Republic| | ORO C N Air CAPRI Spain| | TIP C and M Aviation TRANSPAC United States| | RWG C M Airways RED WING United States| | RMU C.S.P., Societe AIR MAUR Mauritania| | CBI CABI …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”