ciklona

ciklona
ciklóna ž
DEFINICIJA
meteor. područje sniženog tlaka zraka sa zatvorenim izobarama u kojem zrak struji prema središtu, prevladava ružno vrijeme, opr. anticiklona
SINTAGMA
božićna ciklona ciklona koja se u našim krajevima često javlja u božićno vrijeme i donosi osjetno zatopljenje;
ciklona bomba ciklona s izvanredno brzim produbljavanjem od bar 1 hPa svakog sata u tijeku 24 sata;
plitka ciklona ciklona koja se zapaža samo u najdonjim slojevima atmosfere (nije zabilježena na visinskim kartama);
toplinska ciklona ciklona koja nastaje intenzivnim zagrijavanjem Zemljine površine, obično ne zahvaća veće područje
ETIMOLOGIJA
vidi ciklon

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ciklóna — ž meteor. područje sniženog tlaka zraka sa zatvorenim izobarama u kojem zrak struji prema središtu, prevladava ružno vrijeme; depresija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ciklon — cìklōn m <G ciklóna> DEFINICIJA 1. meteor. prostrani zračni vrtlog u tropskim širinama, u kojem oko područja sniženog tlaka zrak kruži velikom brzinom i uz kišu uzrokuje velika razaranja 2. tehn. aparat za uklanjanje prašine iz plinova… …   Hrvatski jezični portal

  • sàharskī — sàharsk|ī prid. koji se odnosi na Saharu i prostore oko nje, koji joj pripada, koji potječe od/iz Sahare [∼i pijesak; ∼a oaza] ∆ {{001f}}∼a ciklona meteor. zavjetrinska ciklona Atlaskog gorja; ∼a vrućina razg. velika, nepodnošljiva vrućina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • saharski — sàharskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Saharu i prostore oko nje, koji joj pripada, koji potječe od/iz Sahare [saharski pijesak; saharska oaza] SINTAGMA saharska ciklona meteor. zavjetrinska ciklona Atlaskog gorja; saharska vrućina razg.… …   Hrvatski jezični portal

  • mezociklona — mezociklóna ž DEFINICIJA meteor. ciklona manjih razmjera (10 100 km u promjeru) koju je teško otkriti na sinoptičkim kartama ETIMOLOGIJA mezo + v. ciklon, ciklona …   Hrvatski jezični portal

  • obitelj — obítelj ž <I i/ u> DEFINICIJA 1. sociol. temeljna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga srodnika, ob. roditelja i njihove djece; porodica, familija 2. [i] (+ potenc.)[/i] zajednica (ljudi, stvari i sl.) 3. žarg.… …   Hrvatski jezični portal

  • atmòsfērskī — atmòsfērsk|ī (ȁtmosfērskī) prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na atmosferu 2. {{001f}}koji se stvara ili dolazi iz atmosfere ∆ {{001f}}∼e fronte meteor. granične plohe što odjeljuju dvije različite zračne mase; ∼i elektricitet električno polje i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁrometar — m 〈G tra, N mn tri〉 meteor. instrument za mjerenje atmosferskog tlaka zraka visinom stupca žive u zrakopraznoj staklenoj cijevi (živin b.) ili djelovanjem elastičnog tijela [∼ pada, razg. približava se ciklona, bit će kiše; ∼ raste, razg. bit će… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cìklōn — m 〈G ciklóna〉 1. {{001f}}meteor. prostrani zračni vrtlog u tropskim širinama, u kojem oko područja sniženog tlaka zrak kruži velikom brzinom i uz kišu uzrokuje velika razaranja 2. {{001f}}tehn. aparat za uklanjanje prašine iz plinova (zraka)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • deprèsija — deprèsij|a ž 1. {{001f}}geol. a. {{001f}}u geomorfologiji svaka uleknina u Zemljinoj kori b. {{001f}}geogr. u užem smislu, uleknina niža od morske razine, suha ili ispunjena vodom 2. {{001f}}meteor. područje sniženog tlaka u odnosu na okolinu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”