cis-trans-izomeri

cis-trans-izomeri
cis-trans-izoméri m mn
DEFINICIJA
kem. stereoizomeri koji se razlikuju samo po položaju atoma ili funkcionalnih skupina s obzirom na dvostruku vezu (kod cis-izomera funkcionalne skupine se nalaze na istoj strani dvostruke veze, dok se kod trans-izomera te skupine nalaze na suprotnim stranama dvostruke veze), dvostruka veza se protivi rotaciji, i kod normalnih uvjeta nema prelaza iz cis- u trans- i obratno
ETIMOLOGIJA
cis- + trans- + v. izomeri

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”