cjelovati

cjelovati
cjelòvati (koga, što) nesvrš. <prez. cjȅlujēm, pril. sad. cjȅlujūći, prid. trp. cjȅlovān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi cjelov

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cjelòvati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. cjȅlujēm, pril. sad. cjȅlujūći, prid. trp. cjȅlovān, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}cjelivati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cjelivati — cjelívati (koga, što) nesvrš. <prez. cjèlīvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA ekspr. jez. knjiž. ljubiti; cjelovati ETIMOLOGIJA vidi cjelov …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”