civilizirano

civilizirano
civilìzīrano pril.
DEFINICIJA
na civiliziran način [ophoditi se civilizirano]
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • civilìzīrano — pril. na civiliziran način [ophoditi se ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • civilizírati — (koga, što) dv. 〈prez. civilìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 privesti/privoditi, prizvati/prizivati civilizaciji, dovesti/dovoditi u stanje civilizacije, (u)činiti da što bude civilizirano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • civilìzīranōst — ž osobina onoga koji je civiliziran ili svojstvo onoga što je civilizirano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùljūđēno — pril. na način uljudbe, civilizirano, pristojno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • civiliziran — civilìzīran prid. <odr. ī, komp. civilizirànijī> DEFINICIJA 1. koji je priveden civilizaciji, koji je prožet civilizacijom [civilizirana pokrajina] 2. koji se ponaša pristojno, u skladu s običajima civiliziranog društva (o osobi)… …   Hrvatski jezični portal

  • civiliziranost — civilìzīranōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je civiliziran ili svojstvo onoga što je civilizirano ETIMOLOGIJA vidi civilizacija …   Hrvatski jezični portal

  • civilizirati — civilizírati (koga, što) dv. <prez. civilìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA privesti/privoditi, prizvati/prizivati civilizaciji, dovesti/dovoditi u stanje civilizacije, (u)činiti da što bude civilizirano… …   Hrvatski jezični portal

  • europejac — européjac m <G jca, N mn jci, G euròpējācā> DEFINICIJA 1. onaj koji je europski orijentiran, koji se ponaša u skladu s europskim vrijednostima 2. pren. onaj koji se ponaša civilizirano ETIMOLOGIJA vidi Europa …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”