četinari

četinari
čètināri m mn <N čètinār>
DEFINICIJA
bot. podrazred golosjemenjača (Pinidae, Coniferae), stabla i grmlje, kao list imaju iglice ili ljuščice [šuma četinara]; crnogorica, četinjače
ETIMOLOGIJA
vidi četina

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • čètināri — čètinār|i m mn 〈N čètinār〉 bot. podrazred golosjemenjača (Pinidae, Coniferae), stabla i grmlje, kao list imaju iglice ili ljuščice [šuma ∼a]; crnogorica, četinjače …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pêgola — pêgol|a (pêgula) ž reg. 1. {{001f}}bot. ljepljivi proizvod koji luče četinari; smola 2. {{001f}}(pegula) pren. razg. nesreća u čemu, zla sreća [imati ∼u imati smolu, imati nesreću, nemati sreće]; peh, maler, smola ✧ {{001f}}tal. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smòla — smòl|a ž 〈G mn smólā〉 1. {{001f}}bot. biljni ljepljivi proizvod koji luče mnoge vrste drveća, osobito četinari [fosilne ∼e; melaminske ∼e] 2. {{001f}}pren. razg. nevolja, nesreća [imati ∼u biti onaj kojemu ništa ne uspijeva, kojemu nije uspjelo,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • četìnjače — ž mn 〈N četìnjača〉, {{c=1}}v. {{ref}}četinari{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smola — smòla ž <G mn smólā> DEFINICIJA 1. bot. biljni ljepljivi proizvod koji luče mnoge vrste drveća, osobito četinari [fosilne smole; melaminske smole] 2. pren. razg. nevolja, nesreća [imati smolu biti onaj kojemu ništa ne uspijeva, kojemu nije… …   Hrvatski jezični portal

  • konifera — konìfera sr mn DEFINICIJA biol. stabla i grmlje koje kao list imaju iglice ili ljuščice; četinari ETIMOLOGIJA lat. conifer ≃ grč. kȏnos: češer bora, stožac + fer (a) …   Hrvatski jezični portal

  • pegola — pȇgola (pȇgula) ž DEFINICIJA reg. 1. bot. ljepljivi proizvod koji luče četinari; smola 2. (pegula) pren. razg. nesreća u čemu, smola [imati pegolu imati smolu, imati nesreću, nemati sreće]; maler, peh, zla sreća ETIMOLOGIJA tal. ← lat. picula ←… …   Hrvatski jezični portal

  • četinjače — četìnjače ž mn <N četìnjača> DEFINICIJA v. četinari ETIMOLOGIJA vidi četina …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”