čendžati

čendžati
čèndžati (se) dv. <prez. čèndžām (se), pril. sad. -ājući (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
žarg. promijeniti/mijenjati robu, novac, izmijeniti/izmjenjivati mjesta
ETIMOLOGIJA
v. change

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”