akcentuacijski

akcentuacijski
akcentuácījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na akcentuaciju
ETIMOLOGIJA
vidi akcent

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • akcentuacíjski — a o (ȋ) pridevnik od akcentuacija: akcentuacijski tipi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vêrz — a m (ȇ) 1. lit. ritmično urejena, navadno skladenjsko in pomensko zaključena grafična enota pesniškega besedila, vrstica: napisati, prebrati verz; rimani verzi; iz štirih, treh verzov sestavljena kitica; metrum, ritem verza / akatalektični,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vêrzen — zna o prid. (ȇ) nanašajoč se na verz: verzni konec / verzni ritem / akcentuacijski ali naglasni verzni sistem; kvantitativni, silabični verzni sistem; verzna drama drama v verzih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”