dadaizam

dadaizam
dadaìzam ž <G -zma>
DEFINICIJA
pov. umj. nihilistički pokret u umjetnosti, javio se 1916; karakteriziraju ga iracionalnost, anarhizam, negacija suvislosti i odbacivanje umjetničkih dogmi; kasnije prešao u nadrealizam; dada
ETIMOLOGIJA
fr. dadaisme, riječ je stvorio osnivač pokreta T. Tzara, oponašajući dječje tepanje

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dadaìzam — ž 〈G zma〉 pov. umj. nihilistički pokret u umjetnosti, javio se 1916; karakteriziraju ga iracionalnost, anarhizam, negacija suvislosti i odbacivanje umjetničkih dogmi; kasnije prešao u nadrealizam ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dada — dàda ž DEFINICIJA v. dadaizam ETIMOLOGIJA vidi dadaizam …   Hrvatski jezični portal

  • dadaistički — dadaìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na dadaizam i dadaiste ETIMOLOGIJA vidi dadaizam …   Hrvatski jezični portal

  • Dada — For other uses, see Dada (disambiguation). Cover of the first edition of the publication Dada by Tristan Tzara; Zurich, 1917 Dada (English pronunciation: /ˈdɑːdɑː/) or Dadaism is a cultural movement that began in Zurich, Switzerland, du …   Wikipedia

  • dadaìstičkī — prid. koji se odnosi na dadaizam i dadaiste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dadaist — dadàist m DEFINICIJA onaj koji pripada dadaizmu, koji stvara u duhu dadaizma ETIMOLOGIJA vidi dadaizam …   Hrvatski jezični portal

  • dadaistički — dadaìstički pril. DEFINICIJA na način dadaista, poput dadaista ETIMOLOGIJA vidi dadaizam …   Hrvatski jezični portal

  • dadaistkinja — dadàistkinja (dadàistica) ž DEFINICIJA v. dadaist ETIMOLOGIJA vidi dadaizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”