aktivacija

aktivacija
aktivácija ž
DEFINICIJA
1. poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa
2. stavljanje u pokret neke naprave ili mehanizma; pobuđivanje
3. prevođenje službenika u djelatnu službu (iz stanja mirovanja), vojnog osoblja iz pričuve u stalni sastav oružanih snaga
ETIMOLOGIJA
vidi aktiv

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aktivácija — e ž (á) glagolnik od aktivirati 1: aktivacija avtomatske elektronske priprave / aktivacija oglja / aktivacija bombe / aktivacija nedelavnih članov organizacije aktiviranje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”