aktivacijski

aktivacijski
aktivácijskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na aktivaciju; aktivizacijski
SINTAGMA
aktivacijska analiza kem. kvantitativno i kvalitativno određivanje kemijskog sastava tvari;
aktivacijska energija fiz. najmanja energija potrebna molekuli kako bi mogla sudjelovati u preustroju kemijskih veza
ETIMOLOGIJA
vidi aktiv

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”