dielektričan

dielektričan
dielèktričan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
fiz. koji ne provodi električnu struju
SINTAGMA
dielektrična konstanta fiz. relativna permitivnost (simbol εr), omjer permitivnosti dielektrika i apsolutne permitivnosti (permitivnost vakuuma), mjeri sposobnost nekog nevodiča da smanjuje jakost električnog polja između nabijenih paralelnih ploča vodiča, varira od jedinice (za vakuum) do preko 4000 (feroelektrični materijali)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”