demokratičan

demokratičan
demokràtičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
1. koji ima svojstva demokracije, koji je u demokratskom duhu [demokratična rasprava]
2. koji uvažava drugačija mišljenja; tolerantan
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • demokràtičan — demokràtič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji ima svojstva demokracije, koji je u demokratskom duhu [∼na rasprava] 2. {{001f}}koji uvažava drugačija mišljenja; tolerantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demokràtičnōst — ž osobina onoga koji je demokratičan i svojstvo onoga što je demokratično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demokratičnost — demokràtičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je demokratičan i svojstvo onoga što je demokratično ETIMOLOGIJA vidi demokracija …   Hrvatski jezični portal

  • demokratoidan — demokratòīdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA publ. žarg. iron. koji želi da se misli kako je demokratičan, a zapravo to nije [demokratoidna frazeologija] ETIMOLOGIJA v. demokracija + oidan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”