dijelni

dijelni
dijȇlnī prid.
DEFINICIJA
koji izriče dio cjeline [dijelni genitiv]; dioni, partitivan, usp. diobeni
SINTAGMA
dijelni odnos lingv. hijerarhijski odnos u kojem se nadređeni pojam odnosi na predmet u cjelini, a podređeni na njegove dijelove (čovjek — glava, vrat, udovi); partitivni odnos, usp. hijerarhijski odnos, v. hijerarhijski ;
dijelni pojam lingv. podređeni pojam u kakvom dijelnom odnosu
ETIMOLOGIJA
vidi dio

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dijêlnī — prid. koji izriče dio cjeline [∼ genitiv]; dioni, partitivni, {{c=1}}usp. {{ref}}diobeni{{/ref}} ∆ {{001f}}∼ odnos lingv. hijerarhijski odnos u kojem se nadređeni pojam odnosi na predmet u cjelini, a podređeni na njegove dijelove (čovjek – glava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hijeràrhījskī — hijeràrhījsk|ī prid. koji se odnosi na hijerarhiju ∆ {{001f}}∼a baza podataka inform. baza podataka u kojoj veze između zapisa čine stablo; ∼i odnos lingv. odnos uspostavljen podjelom kojega nadređenoga pojma na podređene pojmove ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hijerarhijski — hijeràrhījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hijerarhiju SINTAGMA hijerarhijska baza podataka inform. baza podataka u kojoj veze između zapisa čine stablo; hijerarhijski odnos lingv. odnos uspostavljen podjelom kojega nadređenoga pojma na… …   Hrvatski jezični portal

  • dìobenī — dìoben|ī (dìobnī) prid. koji pripada diobi, koji čini diobu, koji je svojstven diobi [∼i postupak]; dijelni ∆ {{001f}}∼a zona teritorij koji dijeli dva veća teritorija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏onī — prid. koji se odnosi na dio, {{c=1}}usp. {{ref}}dijelni{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏stributīvan — dı̏stributīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji se distribuira, koji se dijeli na više strana; dijelni [∼na pažnja; ∼ni lanac] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • diobeni — dìobenī (dìobnī) prid. DEFINICIJA koji pripada diobi, koji čini diobu, koji je svojstven diobi [diobeni postupak], usp. dijelni SINTAGMA diobena zona teritorij koji dijeli dva veća teritorija ETIMOLOGIJA vidi dio …   Hrvatski jezični portal

  • dioni — dȉonī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na dio, usp. dijelni ETIMOLOGIJA vidi dio …   Hrvatski jezični portal

  • distributivan — dȉstributīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se distribuira, koji se dijeli na više strana [distributivna pažnja; distributivni lanac]; dijelni ETIMOLOGIJA vidi distribucija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”