stajanje

stajanje
stȁjānje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. stajati
2. mjesto u gledalištu gdje se stoji, opr. sjedenje
ETIMOLOGIJA
vidi stati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • stajàrina — ž pristojba koja se plaća po utvrđenoj tarifi za stajanje prijevoznog sredstva (ob. za stajanje vagona na kolosijeku) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • -stat — stat, statički, statik, statika, statski, staza, stazija DEFINICIJA kao drugi dio riječi označava ono što se odnosi na postavljanje, stajanje, zaustavljanje; koji stoji, staje, ustavljen; stojni, koji zaustavlja [heliostat] ETIMOLOGIJA grč.… …   Hrvatski jezični portal

  • stajarina — stajàrina ž DEFINICIJA pristojba koja se plaća po utvrđenoj tarifi za stajanje prijevoznog sredstva (ob. za stajanje vagona na kolosijeku) ETIMOLOGIJA vidi stati …   Hrvatski jezični portal

  • sjèdēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sjediti{{/ref}} 2. {{001f}}mjesto u gledalištu gdje se sjedi, opr. stajanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȃjnī — prid. koji se odnosi na stajanje ∆ {{001f}}∼ trap tehn. mehanizam kotača na zrakoplovima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȃti — (∅) nesvrš. 〈prez. stòjīm, pril. sad. stojēći, gl. im. stàjānje〉 reg. 1. {{001f}}stajati [∼ uspravno] 2. {{001f}}ostati, zadržati se na nekom mjestu [nemoj dugo ∼] 3. {{001f}}stanovati [ja ovdje stojim] ⃞ {{001f}}može ∼ reg. (kao odgovor na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁustāvnica — ž prom. krajnja desna traka javne prometne površine predviđena za zaustavljanje i stajanje vozila; zaustavna traka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjedenje — sjèdēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. sjediti 2. mjesto u gledalištu gdje se sjedi, opr. stajanje ETIMOLOGIJA vidi sjesti …   Hrvatski jezični portal

  • stati — stȃti (Ø) nesvrš. <prez. stòjīm, pril. sad. stojēći, gl. im. stàjānje> DEFINICIJA reg. 1. stajati [stati uspravno] 2. ostati, zadržati se na nekom mjestu [nemoj dugo stati] 3. stanovati [ja ovdje stojim] FRAZEOLOGIJA može stati reg. (kao… …   Hrvatski jezični portal

  • staza — stáza ž DEFINICIJA pat. usporenje ili zaustavljanje normalnog protjecanja neke od tjelesnih tekućina; općenito, zastoj, zaustavljanje, usporenje, usp. stagnacija ONOMASTIKA top. (naselje): Stàza (Sisak, 380 stan.) ETIMOLOGIJA grč. stásis:… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”