vibrometar

vibrometar
vȉbrometar m <G -tra, N mn -tri>
DEFINICIJA
fiz. instrument za mjerenje vibracija i trešnje (strojeva, vozila, mostova i dr.)
ETIMOLOGIJA
v. vibrirati, vibracija + -metar

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”