vernirati

vernirati
vernírati dv. <prez. vèrnīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
razg. prekriti/prekrivati sliku lakom; lakirati, glazirati
ETIMOLOGIJA
fr. vernis: lak, firnis

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vernisaža — vernisáža ž DEFINICIJA 1. svečano otvaranje izložbe na koje dolazi samo odabrana, pozvana publika 2. term. lakiranje slike, glaziranje ETIMOLOGIJA vidi vernirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”