visinski

visinski
vìsīnskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na visinu
SINTAGMA
visinska anticiklona meteor. zatvoreno anticiklonalno kruženje zraka većih razmjera u troposferi ili stratosferi, a vidljivo na visinskim kartama;
visinska bolest pat. stanje nastalo zbog nedostatka (razrijeđenosti) kisika i ugljikova dioksida za boravka u visokim planinama;
visinska ciklona meteor. zatvoreno ciklonalno kruženje većih razmjera u troposferi ili stratosferi, a uočljivo na visinskim kartama;
visinska karta meteor. sinoptička karta s unesenim podacima visinskih mjerenja (radiosonda i dr.) obično za standardne izobarne plohe 850, 700, 500, 300, 200, 100 i 50 hPa;
visinska postaja meteor. postaja na kojoj se operativno provode visinska mjerenja radiosondama, radarima i dr. u svrhu utvrđivanja stanja atmosfere;
visinski vjetar meteor. vjetar koji se odnosi na strujanje zraka iznad prizemnog sloja;
visinsko mjerenje meteor. mjerenje visokih slojeva atmosfere (temperature, vlage, tlaka, vjetra i dr.) u istraživačke ili operativne svrhe
ETIMOLOGIJA
vidi visok

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Višinski — (izg. višìnskī), Andrej Januarjevič (1883 1954) DEFINICIJA sovjetski pravnik i diplomat, vrhovni državni tužitelj na zloglasnim moskovskim procesima 1936 1938; jedan od tvoraca opresivnog sovjetskog kaznenog prava; poslije rata predstavnik SSSR a …   Hrvatski jezični portal

  • višínski — a o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na višino: višinski razpon; višinske mere / izboljšati višinski rekord; višinska razlika med izlivom in izvirom reke 2. knjiž. gorski, hribovski: višinski svet / višinska postojanka; višinsko zdravilišče / višinski… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vìsīnskī — vìsīnsk|ī prid. koji se odnosi na visinu ∆ {{001f}}∼a anticiklona meteor. zatvoreno anticiklonalno kruženje zraka većih razmjera u troposferi ili stratosferi, a vidljivo na visinskim kartama; ∼a bolest pat. stanje nastalo zbog nedostatka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Vlado Chernozemski — Vlado Tchernozemski Vlado Černozemski Naissance 19 octobre 1897 Kamenica (aujourd’hui Velingrad, Bulgarie) Décès 10  …   Wikipédia en Français

  • Vlado Tchernozemski — Vlado Černozemski Biographie Naissance 19 octobre 1897 Kamenica (aujourd’hui Velingrad, Bulgarie) Dé …   Wikipédia en Français

  • РЕЗЕРВУАР ВОДОНАПОРНЫЙ — резервуар для воды, возводимый на возвышенной отметке местности без вертикальной опорной конструкции и используемый в основном для создания напора в водопроводной сети (Болгарский язык; Български) водонапорен резервоар (Чешский язык; Čeština)… …   Строительный словарь

  • Wyszyński — (izg. višìnski), Stefan (1901 1981) DEFINICIJA poljski nadbiskup Gniezna i Varšave, primas Poljske, kardinal, u kućnom pritvoru (1953 1956), poslije službeno prihvaćen pregovarač o odnosima između Katoličke crkve i države …   Hrvatski jezični portal

  • dvovisinski — dvovìsīnskī prid. DEFINICIJA koji je u dvije visine SINTAGMA dvovisinske ruče sport sprava za tjelovježbu s dvjema pritkama postavljenim na različitim visinama ETIMOLOGIJA dvo + v. visok, visinski …   Hrvatski jezični portal

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verpetas — 1 verpẽtas sm. (2) Š, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; SD1194, SD399, R, MŽ, Sut, Kos58, LsB570, RtŽ, M, E, L, Rtr, GTŽ, PolŽ48,54, ŽŪŽ31 1. BzF197, A1884,345 smarkus vandens, vėjo, ugnies ar jų pagautų daiktų sukimasis ratu, sūkurys: Kur sukas vanduo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”