agnosticizam

agnosticizam
agnosticìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. fil. pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje
2. teol. učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um može spoznati
3. općenito, stav da na mnoga bitna pitanja ne postoje i nikada neće postojati odgovori, da su pred njima nemoćni i znanost i filozofija i teologija, odnosno da apsolutne istine nema
ETIMOLOGIJA
grč. ágnōstos: nepoznat, nespoznatljiv + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • agnosticìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje 2. {{001f}}teol. učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um može spoznati 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • agnostički — agnòstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na agnostike i agnosticizam ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnòstičkī — prid. koji se odnosi na agnostike i agnosticizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nihilìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. {{001f}}fil. a. {{001f}}filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Protagora — Protàgora, iz Abdere (o.486 410. pr. Kr.) DEFINICIJA filozof, glavni predstavnik sofista u polemikama sa Sokratom (opisan u Platonovu dijalogu Protagora), svoj sofistički relativizam i agnosticizam izrazio poznatim diktumom: »Čovjek je mjera… …   Hrvatski jezični portal

  • nihilizam — nihilìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. fil. a. filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, usp. agnosticizam b. teza… …   Hrvatski jezični portal

  • agnostičarka — agnòstičārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnostik — agnòstik m <N mn ici> DEFINICIJA pristaša, sljedbenik agnosticizma; agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnostičar — agnòstičār m DEFINICIJA v. agnostik ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”