tjelešce

tjelešce
tjelèšce sr <G -a/-ta, G mn tjeléšcā/tjèlēšācā>
DEFINICIJA
1. hip. od tijelo; tijelce, tjelašce
2. dem. med. zrnce [krvna tjelešca; crveno krvno tjelešce eritrocit]
ETIMOLOGIJA
vidi tijelo

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tjelèšce — tjelèšc|e sr 〈G a/ ta, G mn tjeléšcā/tjèlēšācā〉 1. {{001f}}hip. od tijelo; tijelce, tjelašce 2. {{001f}}dem. med. zrnce [krvna ∼a] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cr̀ven — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je boje krvi, cvijeta divljeg maka itd. [∼ kao paprika; ∼ kao rak jako, izrazito crven (od stida, bijesa, sunca)] 2. {{001f}}pren. koji je politički orijentiran kao one stranke i ideologije koje za simbol uzimaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tjelášce — sr 〈G a/ ta, N mn a, G ā/tjèlāšācā〉 hip. od tijelo, tijelce, {{c=1}}usp. {{ref}}tjelešce{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zŕnce — zŕnc|e sr 〈G mn zȓnācā〉 1. {{001f}}dem. od zrno 2. {{001f}}med. tjelešce, krvno zrnce ∆ {{001f}}krvna ∼a stanice koje s krvnom plazmom čine krv [bijela krvna ∼a leukociti; crvena krvna ∼a eritrociti]; tjelešca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • korpuskula — korpùskula ž DEFINICIJA 1. sitna čestica 2. fiz. elementarna čestica od koje je građena materija (i sve čestice u atomskoj jezgri) 3. anat. posebna krvna stanica ETIMOLOGIJA lat. corpusculum: tjelešce …   Hrvatski jezični portal

  • centriola — centrióla ž DEFINICIJA biol. središnje tjelešce u centrosomu ETIMOLOGIJA v. centar …   Hrvatski jezični portal

  • zrnce — zŕnce sr <G mn zȓnācā> DEFINICIJA 1. dem. od zrno 2. med. tjelešce, usp. krvna zrnca SINTAGMA krvna zrnca stanice koje s krvnom plazmom čine krv [bijela krvna zrnca leukociti; crvena krvna zrnca eritrociti] ETIMOLOGIJA vidi zrno …   Hrvatski jezični portal

  • tjelašce — tjelášce sr <G a/ ta, N mn a, G ā/tjèlāšācā> DEFINICIJA hip. od tijelo, usp. tjelešce ETIMOLOGIJA vidi tijelo …   Hrvatski jezični portal

  • crven — cr̀ven prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je boje krvi, cvijeta divljeg maka itd. [crven kao paprika jako, izrazito crven] 2. pren. koji je politički orijentiran kao one stranke i ideologije koje za simbol uzimaju crvenu boju (ob. komunisti… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”