to

to
zam.
DEFINICIJA
1. (sr), v. taj
2. a. (u raznim kontekstima) [to se vi kod kuće služite trikovima = takvim trikovima služite se kod kuće, a ne ovdje; to on samo priča = on ne misli ozbiljno] b. (upućuje umjesto ponavljanja na ono što je prethodno rečeno) [O kakvim si to travama govorio?] c. (služi za isticanje informacija koje će uslijediti) [Ja mogu narediti da je dovedu. I to golu golcatu!]
3. zamjenica koja se slaže sa svakim rodom uz enklitički oblik je ili puni oblik jest kao dio imenskog predikata (uz drugu, dodanu subjektnu rečenicu) [TO je jedna divota, TAJ uspon na Okić; TO je momak kakvoga nema, TAJ skakač s motkom; TO je prava muka, TA vožnja preko kamenjara = uspon na Okić je divota; skakač s motkom je momak kakvoga nema; vožnja preko kamenjara je prava muka]
4. a. (u vezama riječi sažimlje ono što se vidi, objašnjava, što je prethodno rečeno ili na što se ukazuje) [to se on samo šali; to tebe svi ovdje gnjave] b. (sa zamjenicom to, veznici i i a uvode zavisnu rečenicu) [Prestali smo plesati, i to kad je bilo najljepše] c. (u dijaloškoj situaciji ili na neki neposredan povod u zn. čuđenja čemu ili upozoravanja da je što neobično i sl.) [vidiš ti to; gledaj ti to; pazi ti to]
FRAZEOLOGIJA
i to ti je (u nekom izlaganju ili objašnjavanju čega, nakon konstatacije koja ne traži daljnja objašnjenja ili kad se misli da je sve jasno, da ne treba dalje objašnjavati) [ušao vrag u ljude i to ti je];
kako to 1. (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom objašnjavanju nekog događaja) u zn. nevjerice, sumnje ili traženja objašnjenja o neposredno rečenom [[i]A: Vjerujte, čovjek gleda oštro u željezni iskrivljen klin i klin se ispravi. B: Kako to?[/i]]; nemoguće, ne vjerujem, nevjerojatno, to se mora objasniti, to je nespojivo s iskustvom 2. a. kao glavna rečenica u složenoj rečenici upućuje da je potrebno objasniti ono što se traži u zavisnoj rečenici, a o čemu se govorilo u prethodnom tekstu ili se općenito zna da se inače govori ili vlada kao važeće mišljenje [Otac mi je pušio i umro relativno mlad, a stric nije pušio i doživio devedeset. Kako to, ako je sve u genima? (prije je rečeno ili se općenito misli da je sve u genima)] b. nakon vlastitog imena, neobavezno prema spolu, započinje cjelovitu rečenicu [Franjo Glazer, to je bio golman (= taj je bio); Marta Pospišil, to je bila pjevačica (= ta je bila)];
što... to uz komparativ, kad stupanj u kojem se izražava jedna pojava uvjetuje stupanj ili izrazitost druge [što prije, to bolje];
to! upravo tako! tako treba!;
to je to (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kad se što uoči ili pokaže) to je prava stvar, to je ono što se pretpostavilo, to je ono što tražimo i sl.;
to nije to nijekanje prethodno rečenoga;
(i) to ti je završna sekvencija nekog objašnjenja u zn. to je tako kako sam rekao, nemam što dodati i sl.; to je sve 1. nemam više što reći, završio sam 2. više nema (pri nekom mjerenju, brojanju, nabrajanju i sl.);
to da znaš, neka ti to bude jasno, v. znati ;
to je za mene to mi odgovara;
vidiš ti to, gledaj ti to, pazi ti to (u dijaloškoj situaciji ili na neki neposredan povod u zn. čuđenja čemu ili upozoravanja da je što neobično i sl.)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. to (rus. to, polj. to), lit. tas: taj ← ie. *tod (grč. to, skr. tad)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”