tisućiti

tisućiti
tìsućītī prid.
DEFINICIJA
1. redni broj prema tisuća, koji je po redu poslije 999.
2. jedan od tisuću dijelova [tisućiti dio]
ETIMOLOGIJA
vidi tisuća

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tìsućiti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. ćēći se, gl. im. ćēnje〉 rij. umnažati se na tisuće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìsućītī — prid. 1. {{001f}}redni broj prema tisuća, koji je po redu poslije 999.; tisući 2. {{001f}}jedan od tisuću dijelova [∼ dio] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tisućiti — tìsućiti se nesvrš. <prez. īm se, pril. sad. ćēći se, gl. im. ćēnje> DEFINICIJA rij. umnažati se na tisuće ETIMOLOGIJA vidi tisuća …   Hrvatski jezični portal

  • grȁm — m 〈N mn i, G grȃmā〉 fiz. jedinica mase, tisućiti dio kilograma (simbol g) ∆ {{001f}}∼ kalorija fiz. jedinica za mjerenje količine topline; ∼ mol fiz. jedinica količine tvari ⃞ {{001f}}do zadnjeg ∼a do kraja (snage itd.) ✧ {{001f}}lat., grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MILI- — {{upper}}MILI {{/upper}} dekadski prefiks (simbol m), kao prvi dio riječi znači 10 3 (tisućiti) dio jedinice koja je drugi dio te riječi [milimetar] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mìlibār — m fiz. jedinica tlaka, tisućiti dio bara, često se koristi u meteorologiji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mìlilitar — m 〈G tra, N mn tri〉 mjera za tekućinu; tisućiti dio litre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròmil — m 〈G promìla〉 tisućiti dio jednog cijelog (znak %0); tisućinka ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tisùćīnka — ž 1. {{001f}}tisućiti dio čega; tisùćina, promil 2. {{001f}}mat. treća brojka iza decimalne oznake, treća decimala …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìsūćī — prid. br. (redni) koji dolazi po redu poslije 999., {{c=1}}v. {{ref}}tisućiti (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”