tarih

tarih
tárih m <N mn -isi>
DEFINICIJA
reg.
1. povijest
2. natpis postavljen na građevinu prilikom završetka njezine izgradnje ili kojega važnog događaja, sačinjen od nekog stiha ili citata iz Kur̕ana, u kojem zbrojena vrijednost arapskih slova daje odnosnu godinu; kronogram
ETIMOLOGIJA
tur.arap. tārīḫ

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tarih — is., Ar. tārīḫ 1) Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün 19 Mayıs 1919, Atatürk ün Samsun a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu. 2) Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TARİH-İ MU'CEM — Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih. * Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tarih atmak (veya koymak) — bir şeyin üzerine tarih yazmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TARİH-İ UMUMÎ — Umumî tarih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TARİH — İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tarih öncesi — is. 1) Yazının bulunmasından önceki çağlar 2) Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim, prehistorya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarih yanılgısı — is. Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma, anakronizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarih düşürmek — önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TARİH-İ KADÎM — Eski zaman tarihi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Türk Tarih Kurumu — Gründung 1931 Hauptsitz Ankara Behördenleitung Ali Birinci Website …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”