tarirati

tarirati
tarírati dv. <prez. tàrīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
trg. odrediti/određivati masu (težinu) omota neke robe te tako utvrditi/utvrđivati njezinu čistu masu (težinu); odrediti taru
ETIMOLOGIJA
vidi tara

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tarírati — am dov. in nedov. (ȋ) določiti taro: tarirati železniški vagon …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”