teizam

teizam
teìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
fil. rel. vjerovanje u Boga kao najviše biće, stvoritelja svijeta koji se izvan njega nalazi i njime upravlja, usp. deizam, panteizam, opr. ateizam
ETIMOLOGIJA
njem. Theismus ≃ grč. theós: bog + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • teìzam — m 〈G zma〉 fil. rel. vjerovanje u Boga kao najviše biće, stvoritelja svijeta koji se izvan njega nalazi i njime upravlja, {{c=1}}usp. {{ref}}deizam{{/ref}}, {{ref}}panteizam{{/ref}}, opr. ateizam ✧ {{001f}}njem. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ateìzam — m 〈G zma〉 svjesno odricanje od religije i vjerovanja koja iz nje proizlaze, objašnjavanje ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta bez nadnaravnog bića svojstveno znanstvenom shvaćanju svijeta; bezboštvo, bezbožnost, {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ateizam — ateìzam m <G zma> DEFINICIJA svjesno odricanje od religije i vjerovanja koja iz nje proizlaze, objašnjavanje ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta bez nadnaravnog bića svojstveno znanstvenom shvaćanju svijeta; bezboštvo, bezbožnost, usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • teist — tèist (teȉst) m DEFINICIJA rel. onaj koji pristaje uz teizam, opr. ateist ETIMOLOGIJA vidi teizam …   Hrvatski jezični portal

  • teistički — teìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na teizam i teiste [teistički pogled na svijet] ETIMOLOGIJA vidi teizam …   Hrvatski jezični portal

  • deìzam — m 〈G zma〉 fil. rel. učenje prema kojem izvan spoznatljiva svijeta postoji Bog koji je stvorio svijet po svojim zakonima, ali ne sudjeluje u razvoju i povijesti svog djela (16. i 17. st.), {{c=1}}usp. {{ref}}teizam{{/ref}}, {{ref}}ateizam{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • panteìzam — m 〈G zma〉 rel. fil. učenje u kojem se priroda promatra kao očitovanje božanstva, jer je Bog sve što postoji [akozmički ∼; ateistički ∼], {{c=1}}usp. {{ref}}ateizam{{/ref}}, {{ref}}deizam{{/ref}}, {{ref}}teizam{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teìstičkī — prid. koji se odnosi na teizam i teiste [∼ pogled na svijet] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tèist — (teı̏st) m (tèistkinja, tèistica ž) rel. onaj koji pristaje uz teizam, opr. ateist …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • monoteizam — monoteìzam m <G zma> DEFINICIJA rel. vjerovanje u jednog boga; jednoboštvo, opr. politeizam ETIMOLOGIJA mono + v. teizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”