tefigram

tefigram
tèfigram m
DEFINICIJA
meteor. termodinamički dijagram za grafičko određivanje meteoroloških veličina u procesima u zraku, osnovne veličine su temperatura (T) i logaritam potencijalne temperature (Θ)
ETIMOLOGIJA
konstr., v. temperatura + v. fi + -gram

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”